คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิชัย กัญจนาภรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPNREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET687,549,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กัญจนาภรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชัย กัญจนาภรณ์CPNREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทSET687,549,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์T -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai12,000,000