คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรรษา เริงพิทยา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OHTLบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET44,674,500-0.51
2SMKบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET36,874,250+2.26
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เริงพิทยา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิไลจิตร เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET111,157,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชญาพร เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET44,674,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรรษา เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET44,674,500
2นาย พรรษา เริงพิทยาSMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET36,874,250