คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET79,450,7600.00
2TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai34,985,0200.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนนนทชัยสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุขCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET79,450,760
2นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุขTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai34,985,020