คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET70,474,560-1.28
2TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai45,837,610+7.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนนนทชัยสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุขCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET70,474,560
2นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุขTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai45,837,610