คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปิยะ ชื่นชมเดช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET422,882,250-0.90
2AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET24,695,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชื่นชมเดช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยะ ชื่นชมเดชTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET422,882,250
2นาย ปิยะ ชื่นชมเดชAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET24,695,000