คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปัญญา นิรันดร์กุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WORKบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET1,492,426,090+0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นิรันดร์กุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วาสนา นิรันดร์กุลGSC -บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai2,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปานตา นิรันดร์กุลTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai66,903,502
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปัญญา นิรันดร์กุลWORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,492,426,090