คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NFCบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET50,636,2000.00
2BFITบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET49,131,100-0.75
3THANAบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai3,513,972+0.65
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เสริมสุขสกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัยNFC -บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)SET50,636,200
2นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัยBFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET49,131,100
3นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัยTHANA -บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai3,513,972