คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NFCบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET37,977,150-2.52
2THANAบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai1,939,530+1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เสริมสุขสกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัยNFC -บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)SET37,977,150
2นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัยTHANA -บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai1,939,530