คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ประภาส ชลศรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WORKบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET1,428,135,237+0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชลศรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เจดีย์ ชลศรานนท์WORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET31,341,480
2นาง เจดีย์ ชลศรานนท์SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET22,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประภาส ชลศรานนท์WORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,428,135,237
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงแรก ชลศรานนท์WORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET31,302,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์WORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET31,302,000