คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปกรณ์ มงคลธาดา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET242,431,2540.00
2MAXบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET13,972,896-50.00
3NEWSบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai5,579,6530.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มงคลธาดา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปกรณ์ มงคลธาดาAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET242,431,254
2นาย ปกรณ์ มงคลธาดาMAX -บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,972,896
3นาย ปกรณ์ มงคลธาดาNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai5,579,653