คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET65,390,3250.00
2SENAบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET35,115,6000.00
3LALINบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET31,110,000-0.98
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วณิชย์จิรัฐติกาล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET65,390,325
2นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET35,115,600
3นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET31,110,000