คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ORIบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET78,275,0000.00
2TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET50,838,4000.00
3SENAบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET28,044,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วณิชย์จิรัฐติกาล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลORI -บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET78,275,000
2นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET50,838,400
3นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาลSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET28,044,800