คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai69,428,568-3.77
2ALLบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai42,193,470-0.61
3TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET29,301,228-3.54
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กฤตยานุตกุลท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai69,428,568
2นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ALL -บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)mai42,193,470
3นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์TRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET29,301,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai45,381,315
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai39,166,842