คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai122,712,842+2.65
2TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET5,628,564-2.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กฤตยานุตกุลท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai122,712,842
2นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์TRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET5,628,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai50,590,094