คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นันทนัช พิบูลนันท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ACCบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET109,169,662-3.23
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิบูลนันท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นันทนัช พิบูลนันท์ACC -บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET109,169,662