คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET8,296,925,504-0.97
2DNAบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai36,520,000-2.27
3TSFบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai1,500,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แบเลเว็ลด์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์AAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,296,925,504
2นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์DNA -บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)mai36,520,000
3นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์TSF -บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)mai1,500,000