คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET3,674,715,095-0.53
2MOREบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai66,400,000-2.50
3TSFบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai500,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แบเลเว็ลด์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์AAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,674,715,095
2นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์MORE -บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)mai66,400,000
3นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์TSF -บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)mai500,000