คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET4,285,764,000+0.89
2OSPบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET865,095,0000.00
3SAMARTบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET72,800,000-0.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปรุงพัฒนสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลCPALL -บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)SET4,285,764,000
2นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET865,095,000
3นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET72,800,000