คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET4,298,519,2500.00
2OSPบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET823,900,000+0.71
3SAMARTบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET68,800,000-0.58
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปรุงพัฒนสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลCPALL -บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)SET4,298,519,250
2นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET823,900,000
3นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุลSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET68,800,000