คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MITSIBบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai108,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยงค์สงวนชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai108,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai54,000,000