คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MITSIBบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai44,100,000+1.02
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยงค์สงวนชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai44,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai27,701,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai22,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai12,005,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐธิดา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai5,119,912
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ญาณินท์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai4,976,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิรายุ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai4,761,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai4,669,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)