คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET492,562,5000.00
2SENAบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET97,656,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คำศิริตระกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูลTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET492,562,500
2นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูลSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET97,656,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูลSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET24,648,103