คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณพ ณรงค์เดช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KPNPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET103,126,100-0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ณรงค์เดช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษณ์ ณรงค์เดชKPNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็นSET204,477,700
2นาย กฤษณ์ ณรงค์เดชRML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET32,975,184
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพ ณรงค์เดชKPNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็นSET103,126,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรณ์ ณรงค์เดชKPNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็นSET47,145,000