คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TAPACบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai54,800,103+2.19
2RMLบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET35,192,000-1.20
3ACGบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai1,880,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัยชูเกียรติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai54,800,103
2นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติRML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET35,192,000
3นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai1,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติRML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET39,093,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรัณญ์ ชัยชูเกียรติTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai984,000