คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ECFบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai9,208,262-1.57