คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชาติชาย พานิชชีวะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ATP30บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai99,592,488+1.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พานิชชีวะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET13,376,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai99,592,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET168,700,000
2นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะCHEWA -บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)mai38,367,831
3นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai13,263,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมหะทัย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai9,903,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พาทิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai9,903,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาริศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai9,903,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai9,903,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ พานิชชีวะCKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET304,200,000
2นาย สมบัติ พานิชชีวะNMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,300,000
3นาย สมบัติ พานิชชีวะNINE -บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai14,280,000
4นาย สมบัติ พานิชชีวะNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,120,433
5นาย สมบัติ พานิชชีวะNBC -บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai10,140,669
6นาย สมบัติ พานิชชีวะMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นที พานิชชีวะTPRIME -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้SET47,700,000
2นาย นที พานิชชีวะGREEN -บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET5,392,218
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กีรติ พานิชชีวะTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET19,474,920