คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชาติชาย พานิชชีวะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ATP30บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai65,063,2500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พานิชชีวะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,762,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET1,080,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai65,063,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET172,200,000
2นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะCHEWA -บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)mai37,146,022
3นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,251,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมหะทัย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พาทิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาริศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ พานิชชีวะCKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET356,160,000
2นาย สมบัติ พานิชชีวะESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET336,600,000
3นาย สมบัติ พานิชชีวะNMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,300,000
4นาย สมบัติ พานิชชีวะNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,120,433
5นาย สมบัติ พานิชชีวะNBC -บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai13,140,306
6นาย สมบัติ พานิชชีวะNINE -บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai10,200,000
7นาย สมบัติ พานิชชีวะMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,420,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นที พานิชชีวะTPRIME -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้SET39,600,000
2นาย นที พานิชชีวะGREEN -บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET7,604,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กีรติ พานิชชีวะTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET41,434,732
2นาย กีรติ พานิชชีวะTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET11,291,310