คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NDRบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai75,942,788-0.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัมฤทธิวณิชชา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai78,096,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai75,942,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชาNDR -บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)mai16,049,592