คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1INOXบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET65,960,000+9.28
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชลิศราพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET65,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรัตน์ ชลิศราพงศ์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET46,560,000