คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง เมธินี บุญวรเมธี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WIIKบริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET15,866,666+1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุญวรเมธี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธีWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET21,527,835
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศกร บุญวรเมธีWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET2,704,958
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมธินี บุญวรเมธีWIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET15,866,666