คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง เกศรา มานะศิลป์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EKHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET34,710,0000.00
2BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai27,961,6930.00
3TACCบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai25,112,5000.00
4APCSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET17,463,6000.00
5FSSบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET8,043,8060.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มานะศิลป์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกศรา มานะศิลป์EKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET34,710,000
2นาง เกศรา มานะศิลป์BSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai27,961,693
3นาง เกศรา มานะศิลป์TACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai25,112,500
4นาง เกศรา มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,463,600
5นาง เกศรา มานะศิลป์FSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET8,043,806
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,974,800
2นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์FSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET12,045,035
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,445,600