คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง เกศรา มานะศิลป์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ZENบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET65,913,400-0.54
2APCSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET23,209,8000.00
3BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai20,459,775-3.33
4FSSบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET5,313,787+4.59
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มานะศิลป์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกศรา มานะศิลป์ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET65,913,400
2นาง เกศรา มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,209,800
3นาง เกศรา มานะศิลป์BSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai20,459,775
4นาง เกศรา มานะศิลป์FSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET5,313,787
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET18,159,800
2นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์FSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET8,011,523
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET16,376,000
2นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,240,800