คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อารยา อรุณานนท์ชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET53,930,6100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อรุณานนท์ชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัยBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET225,917,528
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นวลจิตต์ อรุณานนท์ชัยCPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET6,587,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารยา อรุณานนท์ชัยSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET53,930,610