คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สุภา สุพรรณธะริดา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET314,973,7500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุพรรณธะริดา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุภา สุพรรณธะริดาTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET314,973,750