คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMBธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET1,069,140,000-0.58
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET177,746,5600.00
3TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai74,847,500+0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จึงรุ่งเรืองกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET388,000,000
2นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai205,793,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai395,419,831
2นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET315,906,618
3นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET256,736,000
4นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET178,077,580
5นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET62,622,890
6นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET50,101,870
7นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจSSI -บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET43,206,295
8นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET14,352,120
9นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจEFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai7,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET308,382,695
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET1,069,140,000
2นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET177,746,560
3นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai74,847,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)