คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMBธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET557,630,195+1.15
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET178,463,2800.00
3TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai111,008,500+4.24
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จึงรุ่งเรืองกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET231,830,000
2นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai144,055,590
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai246,376,972
2นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET229,119,086
3นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET181,760,000
4นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET76,071,976
5นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจSSI -บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET43,206,295
6นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET42,434,018
7นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET25,998,084
8นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET5,421,912
9นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจEFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai5,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET223,662,174
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET557,630,195
2นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET178,463,280
3นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai111,008,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)