คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMBธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET903,745,4880.00
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET163,412,1600.00
3TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai129,823,500-1.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จึงรุ่งเรืองกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET332,225,000
2นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai198,933,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai358,919,539
2นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET243,005,091
3นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET214,704,000
4นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET144,363,863
5นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET58,186,188
6นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,537,510
7นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจSSI -บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET43,206,295
8นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET8,611,272
9นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจEFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai7,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET237,217,457
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET903,745,488
2นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET163,412,160
3นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai129,823,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)