คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NEWบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET74,997,5630.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งสืบกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุลNEW -บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET114,654,110
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุลNEW -บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET74,997,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุลNEW -บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET38,144,075
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุลNEW -บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET20,453,344