คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VNGบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET106,470,000-1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัยพัฒนวณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิชVNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000