คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศรีรัตน์ วาริการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET109,199,442+0.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วาริการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศรีรัตน์ วาริการKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET109,199,442