คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET62,009,701-2.44
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิริยะวรสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุลITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET62,009,701