คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง รณิต ศุภพิพัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AJบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET63,374,800-3.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศุภพิพัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รณิต ศุภพิพัฒน์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET63,374,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET47,532,870