คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ยุวเรศ ชูสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET792,675,000+0.44
2TKSบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET18,445,000+2.52
3SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET9,380,000-2.99
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชูสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุวเรศ ชูสกุลPTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET792,675,000
2นาง ยุวเรศ ชูสกุลTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET18,445,000
3นาง ยุวเรศ ชูสกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET9,380,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุพินดา ชูสกุลTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai6,969,823