คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCJบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET64,391,600-1.44
2PYLONบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET26,118,4000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรจุฑามาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET64,391,600
2นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET26,118,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET13,258,999
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET7,517,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET3,302,409