คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCJบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET106,547,2520.00
2PYLONบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET28,340,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรจุฑามาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET106,547,252
2นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET28,340,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET21,939,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET12,438,221
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาสTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET5,464,418