คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET71,610,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิบูลย์จันทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET71,610,000