คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1APEXบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET88,231,6920.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัมภวคุปต์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์APEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET113,967,652
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์APEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET88,231,692