คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AIบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET77,288,960+1.25
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศวตโกมลนันท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET77,288,960
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET38,926,155