คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET143,339,625-0.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจน์ศิลธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET143,339,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET52,391,625