คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET160,881,188-0.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจน์ศิลธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET160,881,188
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET58,803,188