คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET75,883,5000.00
2TACCบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai30,336,0000.00
3BLISSบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET13,426,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วยากรณ์วิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET75,883,500
2นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai30,336,000
3นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรBLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET13,426,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สรวิศิษฏ์ วยากรณ์วิจิตรPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai1,891,260