คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET97,292,250+1.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีเจริญเมือง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นันทนา ศรีเจริญเมืองRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET97,292,250