คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OCEANบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai604,310,064-0.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไตรตระกูลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัยOCEAN -บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)mai604,310,064