คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CCETบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET75,002,950+1.29
2DTCIบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET13,636,000+3.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงศ์พิโรดม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทิต พงศ์พิโรดมBPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET310,415,018
2นาย วิทิต พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET229,503,985
3นาย วิทิต พงศ์พิโรดมESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET207,700,000
4นาย วิทิต พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET21,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET75,002,950
2นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET13,636,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET8,075,200
2น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET4,444,475