คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CCETบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET83,248,0000.00
2DTCIบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET13,500,3750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงศ์พิโรดม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทิต พงศ์พิโรดมESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET467,625,000
2นาย วิทิต พงศ์พิโรดมBPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET405,345,018
3นาย วิทิต พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET256,711,870
4นาย วิทิต พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET23,000,000
5นาย วิทิต พงศ์พิโรดมWIN -บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)SET4,042,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมCCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET83,248,000
2นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET13,500,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET7,989,225
2น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดมOGC -บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET4,255,000