คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET1,346,790,122-3.47
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นิธยานุรักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์PTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET1,346,790,122