คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SSPบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET115,893,3400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อภิศักดิ์ศิริกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET115,893,340