คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กัลยรัตน์ สุมิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET114,899,0880.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุมิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กัลยรัตน์ สุมิตรKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET114,899,088