คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ARROWบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai91,078,4100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงค์ชัยสิทธิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai565,372,744
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai91,078,410