คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กนกกร แทนไกรศร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PPMบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai120,268,043-0.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แทนไกรศร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกกร แทนไกรศรPPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai120,268,043