คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RPHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET24,892,900+0.73
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลือชูวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย