คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KTECHบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : -
หมวดธุรกิจ : หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
SET0-