คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET6,151,230,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิริยะจิตรา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตราAPCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET6,151,230,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรุณี วิริยะจิตราAPCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET430,584,952