คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET1,026,273,600+0.58
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิริยะจิตรา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตราAPCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET1,026,273,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรุณี วิริยะจิตราAPCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET315,338,172