คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIWบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET682,043,296+0.58
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กาญจนศักดิ์ชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยTIW -บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET682,043,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)